Planerat underhåll av Lnu.se/student måndagen den 6 november kl. 08:00-09:00

Måndagen den 6 november kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se/student.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se.