Uppgradering av Survey & Report (enkätverktyg) måndagen den 16 januari kl 07:00-07:30

Måndagen 16 januari kl 07:00 – 07:30 kommer vår leverantör att genomföra en uppgradering av Survey & Report (enkätverktyg som bland annat används till forskningsenkäter och kursvärderingar).

Under tiden som arbetet pågår kommer störningar förekomma på Survey & Report.

Läs mer om uppgraderingen och nyheterna i den nya versionen i Medarbetargruppen: Survey & Report Nyheter.

.