[Åtgärdat] Driftstörning på Survey and Report

För närvarande är det en driftstörning på inloggningen till enkät och kursutvärderingssystemet Survey and Report. 

Felsökning pågår.

/ It-avdelningen