Planerat underhåll av Survey & Report (enkätverktyg) helgen den 17-19 februari

Helgen den 17-19 februari kommer vår leverantör att genomföra underhåll av Survey & Report (enkätverktyg som bland annat används till forskningsenkäter och kursvärderingar).

Arbetet påbörjas fredagen den 17 februari kl. 18:00 och pågår fram till och med söndagen den 19 februari kl 24:00.

Under tiden som arbetet pågår kan mindre störningar förekomma på Survey & Report.