[Åtgärdad] Systemunderhåll på Alcom systemet, som lagrar inscannade tentor, görs 24-25/5

Man kommer inte att kunna beställa tentor i Salstentamen.

Under dessa dagar kan det även vara svårt att leta upp och titta på inscannade rättade tentor.