Servicearbete i Telia Touchpoint Plus 9/2 och 10/2 kl. 00.00

Den 9/2 kl. 00:00-04:00 samt 10/2 kl. 00:00-04:00 utförs servicearbeten i Telia Touchpoint Plus.

Dessa arbeten kan komma att innebära kortare störningar för inkommande och utgående samtal.