Servicearbete i Telia Touchpoint Plus 14/2 kl. 00.00

Den 14/2 kl. 00:00-06:00 utförs servicearbeten i Telia Touchpoint Plus.

Dessa arbeten kan komma att innebära kortare störningar för inkommande och utgående samtal. Samtal till och från enskilda mobila användare påverkas inte.