[Åtgärdad] Driftstörning på Unit4 Business World (UBW)

Fungerar nu att logga in i UBW igen.

---

För närvarande är det problem att starta UBW, både webb och klient.

Felsökning pågår.

/IT-avdelningen