Planerad driftstörning på Unit4 Business Word (UBW) den 19 oktober

Onsdagen den 19 oktober mellan kl. 13:00 - ca. 18:00 kommer UBW att uppdateras till version 7.9.
Under uppdateringen kommer inte UBW klient och webb att vara tillgängliga.

Om du idag har UBW-klienten installerad lokalt på din dator kan du efter uppdateringen behöva installera om den.
Guide för installation finns i följande mapp, S:\gemensamt\ea\Agresso\UbwProd_Pgm\Install\.