Planerad driftstörning på Unit4 Business World (UBW) den 8 februari kl. 8-11

För att ytterligare öka säkerheten kommer det onsdagen den 8 februari, mellan kl. 8-ca.11, att utföras underhåll på servrarna för Unit4 Business World (UBW).
Under tiden som underhållet pågår är inte UBW, klient och webb, tillgängliga.

/IT-avdelningen