[Åtgärdat] Planerat IT-underhåll med driftstörningar lördagen den 7 november

Inför den sista flyttetappen i Kalmar kommer IT att genomföra 2 helgaktiviteter för att komma på plats i de nya lokalerna. Även om arbetet sker i Kalmar kommer det påverka även Växjö.

Lördagen 7 november kommer nätverket i Kalmar vara otillgängligt i ca 2 timmar då vi gör en omläggning av vår internetförbindelse, vilket också kommer att påverka våra IT-tjänster.

/ It-avdelningen