[Åtgärdad] Underhåll av underliggande IT-infrastruktur pågår

Ett större underhåll genomförs just nu på en del av IT-infrastrukturen.

Detta kan innebära att vissa driftstörningar kan förekomma i ett antal system, bland annat e-postsystemet och ekonomisystemet.