Planerat underhåll av Lnu.se tisdagen den 12 september kl 08:00-16:00

Tisdagen den 12 september kl. 08:00-16:00 genomförs underhåll av Lnu.se.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare och informationsskärmar.