Planerat underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle måndagen den 11 september kl 08:00-09:00

Måndagen den 11 september kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Kursrumsportalen och Ladokkopplingen i MyMoodle.

Under tiden som arbetet pågår kan störning förekomma på Kursrumsportalen och MyMoodles Ladokkoppling.