Planerat underhåll av Lnu.se/student tisdagen den 28 februari kl 08:00-09:00

Tisdagen den 28 februari kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se/student.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare och informationsskärmar.

Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.