Planerat underhåll av Lnu.se tisdagen den 14 mars kl 08:00-09:00

Tisdagen den 14 mars kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare och informationsskärmar.

Redaktörsverktygen i EpiServer kommer vara avstängda.