Planerad driftstörning/underhåll på nätverksutrustning torsdag 13 juli. Från kl 20:00

Underhåll på nätverksutrustning kommer ske torsdag 13 juli med start kl 20:00 och det kommer att pågå under resten av kvällen och en bit in på natten.


Det kommer att bli nätverksstörningar.

Därmed kan det vara periodvis vara problem att nå LNU:s system.
Bland annat e-möten, e-post, mymoodle, nätverksuppkoppling, utskrifter m.m.