Planerat underhåll på nätverksutrustning torsdag 12 maj i Växjö

Torsdag 12 maj sker underhåll på nätverksutrustning i Växjö.

Korta störningar kan förekomma.