Planerad driftstörning/underhåll på nätverksutrustning 4 juli. Från kl 16:30

Underhåll på nätverksutrustning kommer ske tisdag 4/7 med start kl 16:30 och beräknas vara färdigt ca kl. 18:30.

Det kommer att bli nätverksstörningar.

Därmed kan det periodvis vara problem att nå LNU:s system. På bland annat MyMoodle, e-möten, e-post, nätverksuppkoppling, utskrifter m.m.