Servicearbete i Telia Touchpoint Plus 12-13/4 samt 15/4 kl. 00:00-04:00

Den 12/4 och 13/4 samt den 15/4 kl. 00:00-04:00 utförs servicearbeten i Telia Touchpoint Plus.

Dessa arbeten kan komma att innebära kortare störningar för inkommande och utgående samtal.