[Åtgärdad] Underhåll av Zoom fredagen den 19 mars kl 16:00-18:00

Fredagen den 19 mars kl 16:00-18:00 genomför vår leverantör underhåll av Zoom. 

Under tiden som arbetet pågår kan störningar på Zoom förekomma.

 

//IT-avdelningen