Underhåll av underliggande infrastruktur pågår helgen 29/1-31/1

Helgen den 29-31 januari kommer vi att göra underhållsarbete på driftsmiljön i Kalmar. Många IT-tjänster kan komma att påverkas men inga system kommer att stängas ner.

Följande tjänster kommer att påverkas under arbetet:

• E-post, integrationer och utskick
• Diariet (W3D3)
• FOJO Filemaker
• ArcGis-licensserver
• Asynja, lnukortet, Simapro, musikutbildningens ftp-server, lagrings-och webserver för FHL, Tentamen skanningsapplikation

/It-avdelningen