Akut underhåll av underliggande IT-infrastruktur pågår

Ett akut underhåll genomförs just nu på en del av IT-infrastrukturen.

Detta kan innebära att vissa driftstörningar kan förekomma i ett antal system, bland annat MyMoodle och lnu.se.