[Åtgärdad] Planerat underhåll med driftstopp av utskriftstjänsten onsdagen den 14 oktober kl 20:00-21:00

Onsdagen den 14 oktober kl 20:00-21:00 genomförs underhåll av utskriftstjänsten.

Under tiden som arbetet pågår kommer det att bli driftstopp av utskrift, kopiering och skanning.

/It-avdelningen