Planerat underhåll av tjänsten Student-VPN torsdag 7 april mellan kl. 07:30-07:45

På torsdag 7 april mellan 07:30 - 07:45 kommer ett planerat underhåll att göras som innebär att tjänsten kommer att startas om. Studenter som är anslutna till student-VPN kommer att förlora anslutningen och kommer att behöver återansluta.