Ändrat sätt att logga in via VPN på Mac OS datorer från 2 maj 2023

Observera att detta berör endast dig som loggar in med den inbyggda VPN-klienten på Macen, inte om du använder Cisco VPN-klienten.
I och med kravet på MFA för inloggning via VPN som gäller från 2 maj 2023 behöver Macanvändare som använder sig av den inbyggda VPN-funktionen i Mac OS för att logga in på universitetet göra detta lite annorlunda än tidigare.
Vid uppmaning att ange användarnamn och lösenord måste du som användare istället för lösenordet ange Token-svaret från din Authenticator App för att kunna logga in.
Just nu pågår tester kring olika alternativ för att lösa detta på ett bättre sätt.