En sårbarhet har upptäckts i tidigare versioner av Zoom-klienten

En sårbarhet har upptäckts i tidigare versioner av Zoom-klienten. För din datasäkerhet, se till att alltid uppdatera till den senaste versionen.

För att kontrollera detta och uppgradera om så behövs, klicka på din profilbild i klienten och välj Check for uppdates.

Mer information: https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362233-Where-Do-I-Download-The-Latest-Version-