Underhåll av Zoom och LnuPlay (video- och mediastöd) helgen den 8-10 april

Helgen den 8-10 april kommer NORDU.net att genomföra uppgradering av mjukvara. Uppgraderingen kan ge störningar på tjänsterna Zoom och Kaltura (LnuPlay).

Arbetet påbörjas fredagen den 8 april kl. 17:00 och pågår fram till och med söndagen den 10 april kl. 21:00.

Under tiden som uppgraderingen pågår kan störningar förekomma på tjänsterna Zoom och Kaltura (LnuPlay). Störningar kan även förekomma vid visning av filmer som finns i LnuPlay t ex på lnu.se och MyMoodle.