Kalendervalet har ändrats i Zooms app från Outlook till Google Calendar som standard

Vi har upptäckt att kalendervalet har ändrats i Zooms app från Outlook till Google Calendar som standard. Det här är en inställning du gör när du schemalägger ett nytt möte direkt från Zoom-appen genom att klicka på knappen ”Schedule”. I inställningarna för mötet finns rubriken Calendar och där ska du välja Outlook för att få mötet öppnat i din Outlookkalender. Valet du gör kommer Zoom ihåg till nästa gång.

Om du vet med dig att du schemalagt ett möte från Zoom-appen och inte hittar det i din Outlook så kan du redigera mötet i Zoom-appen via fliken ”Meetings” och se till att välja Outlook.

Se artikeln på Serviceportalen om hur du schemalägger från Zoom-appen för mer information:  https://serviceportalen.lnu.se/sv-se/article/1022727

Det här gäller alltså endast schemaläggning i Zoom-appen. Möten du schemalägger inuti Outlook eller inifrån MyMoodle påverkas inte.