Nu krävs uppdaterad Zoom för att gå med i möten

Från och med idag har vi av säkerhetsskäl aktiverat en inställning i Zoom som hindrar deltagare från att gå in i möten om de inte har uppdaterat till senaste versionen av Zoom.

Om du har en gammal version av Zoom och försöker gå med i ett möte så kommer du få en skylt som berättar att det krävs en uppdaterad version tillsammans med en knapp "Update". Du kommer inte in i mötet förrän du uppdaterat. Genom att klicka på "Update" så laddas ny version ned i bakgrunden, programmet startar om och du kommer in i mötet. Det här tar inte många sekunder i normalfallet (med bra uppkoppling).