Planerat underhåll av Zoom och LnuPlay (video- och mediastöd) måndagen den 27 november kl. 08:00 – fredagen den 1 december kl. 16:00

Måndagen 27 november kl. 08:00 – fredagen 1 december kl. 16:00 kommer NORDU.net att genomföra underhåll av lagring.

Under tiden arbetet pågår kan mindre störningar i form av långsammare åtkomst till filer förekomma på tjänsterna Zoom och Kaltura (LnuPlay).