Självbetjäningstjänsten Software Center ej tillgänglig 18/6 p.g.a. serverunderhåll

Självbetjäningstjänsten Software Center i Windows för installation av universitetsgemensam programvara kommer inte att vara tillgänglig 18/6 på grund av planerat serverunderhåll.

Mer information om tjänsten finns i serviceportalen.