Planerat underhåll av Lnu´s ärendehanteringsystem måndagen den 22 april kl. 18:00-20:00

Under den tiden som underhållet pågår så kan det vara svårt att lägga ärenden via Självservice och handläggare kommer inte kunna logga in i Easit.