Planerat underhåll av e-postsystemet pågår mellan den 29/4 - 30/4

Vi utför planerat underhåll av vårt e-postsystem mellan den 29:e och 30:e april för att säkerställa dess stabilitet och prestanda.

Hur påverkar detta dig?
Under denna tid kan det hända att Outlook-klienter tillfälligt förlorar anslutningen till e-postservern och ett varningsmeddelande visas som en gul triangel längst ned till höger. Om detta inträffar, vänligen återanslut genom att enkelt starta om din Outlook-klient.