Underhåll på nätverksutrustning tisdag 7 och onsdag 8 maj kl 06-07

Inför routerbytet 14 maj behövs vissa förberedeleser göras på LNU:s interna nätverk.

Det kommer ske
Kalmar: tisdag 7 maj kl 06-07
Växjö: onsdag 8 maj kl 06-07

Detta kommer bli några minuters nätverksavbrott. Under den tiden kommer inte heller LNU:s system kunna nås utifrån