Planerat underhåll av Lnu.se tisdagen den 21 maj kl. 08:00-09:00

Tisdagen den 21 maj kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare och informationsskärmar.