Planerat underhåll av e-postsystemet pågår mellan den 3/6 - 5/6

Vi utför planerat underhåll av vårt e-postsystem mellan den 3:e och 5e juni för att säkerställa dess stabilitet och prestanda.

Hur påverkar detta dig?
Under denna tid kan det hända att Outlook-klienter tillfälligt förlorar anslutningen till e-postservern och ett varningsmeddelande visas som en gul triangel längst ned till höger. Om detta inträffar, vänligen återanslut genom att enkelt starta om din Outlook-klient.