Planerad uppdatering av våra testsystem sker den 13-14/06 kl. 22:00-04:00

Natten mellan den 13-14/06 kl. 22:00-04:00 kommer det att genomföras säkerhetsuppdateringar av våra testsystem. Under tiden uppdateringen pågår kan det förekomma tillfälliga störningar i våra testmiljöer.

Vi arbetar för att minimera eventuella avbrott och återställa tjänsterna så snabbt som möjligt.