Primula. Problem med semesteransökningar

Efter uppdateringen till senaste versionen så har det uppstått ett systemfel gällande semestermodulen.

Detta gör att många anställda för närvarande inte kan ansöka om semester.


Problemet kommer att åtgärdas av systemleverantören i början av V 25.