Planerade säkerhetsuppdateringar på delar utav våra IT-system sker den 19-20/06 kl. 19:00-04:00

Natten mellan den 19-20/06 kl. 19:00-04:00 kommer det att genomföras säkerhetsuppdateringar på delar utav våra IT-system. Under tiden uppdateringen pågår kan det förekomma tillfälliga störningar i våra IT-systemen.
Vi arbetar för att minimera eventuella avbrott och återställa tjänsterna så snabbt som möjligt