EduSign

Vissa EduSign användare får bekymmer när de ska skicka och bifoga ett signerat PDF dokument till en mottagare inom LNU via e-post. Problemet som uppstår är att mottagaren inte kan se signaturerna i det bifogade PDF-dokumentet.

Vi arbetar med att lösa problemet ihop med leverantör.