Planerat underhåll av Ladokkopplingen till Moodle tisdagen den 5 mars kl. 08:00-09:00

Tisdagen den 5 mars kl 08:00-09:00 genomförs underhåll av Ladokkopplingen i Moodle.

Under tiden som arbetet pågår kan några minuters störning förekomma på Moodles Ladokkoppling.