Planerat underhåll av Lnu.se onsdagen den 20 mars kl. 08:00-09:00

Onsdagen den 20 mars kl. 08:00-09:00 genomförs underhåll av Lnu.se.

Under tiden som arbetet pågår kan störningar förekomma på Lnu.se, Studentwebben, Medarbetare och informationsskärmar.