Planerat systemunderhåll på universitetets inloggningstjänst måndag 26/2 mellan kl 06-08

Systemunderhållet berör tjänsten för flerfaktorautentisering och kan innebära problem att logga in via Cisco VPN under tiden som underhållet pågår.