Självbetjäningstjänsten för Windows 10/11 (Software Center) ej tillgänglig 8/4 p.g.a. nätverksunderhåll

Självbetjäningstjänsten Software Center i Windows 10/11 för installation av universitetsgemensam programvara kommer inte att vara tillgänglig 8/4 på grund av planerat serverunderhåll. Mer information om tjänsten finns i serviceportalen:  https://serviceportalen.lnu.se/sv-se/article/807541