Driftstörning Sunet Drive

På Sunet behöver de göra akut underhåll av Sunet Drive som kan komma att pågå till och med den 4 mars kl. 18.
Under detta underhåll kan åtkomsten till och prestandan för Sunet Drive att påverkas.