Onsdagen 28 februari kl. 07:00 – 07:30 kommer vår leverantör att genomföra en uppgradering av Survey & Report (enkätverktyg som bland annat används till forskningsenkäter och kursvärderingar)

Under tiden som arbetet pågår kommer störningar förekomma på Survey & Report.

Läs mer om uppgraderingen och nyheterna i den nya versionen i Medarbetargruppen: Survey & Report Nyheter.