Akut underhåll Tentascanning och Tentaarkiv 19/3 kl 13:00-15:00

Akut åtgärd i IT-miljön gör att tentor inte kan scannas eller tittas på, den 19/3 kl. 13-15.