Planerat underhåll av Sunet som berör tjänsterna Zoom och Kaltura den 240316

Lördag 16 mars kommer vår leverantör NORDUnet bygga om sina digitala brandväggar. Detta medför störningar i Zoom och Kaltura (LnuPlay) som kan förekomma under hela servicefönstret.

Arbetet börjar kl. 8:00 och beräknas vara slut 21:00 den 16 mars.