Planerat underhåll med driftstörning av MyMoodle fredagen den 14 januari kl 20:00-21:30

Fredagen den 14 januari kl 20:00-21:30 genomförs underhåll av MyMoodles fillagring. 

Under tiden som arbetet pågår kommer MyMoodle att vara avstängt.

//IT-avdelningen